Hrudní páteř má mít přirozeně kyfotické zakřivení (tj. má být přirozeně „vyhrbená“). Mezi dva nejčastější problémy v oblasti hrudní páteře řadíme zejména zvětšenou hrudní kyfózu („vyhrbení“) nebo plochou hrudní páteř.

Obr. č. 1: Zakřivení hrudní páteře – a) fyziologické zakřivení, b) zvýšená hrudní kyfóza („vyhrbení“), c) plochá hrudní páteř
Zakřivení hrudní páteře
Zdroj: Slide Player (Tomáš Macháček)

V běžném denním režimu vykonáváme bohužel aktivity zejména v předklonu trupu (ať už mírném či velkém), avšak na záklony a rotace v hrudní páteři naprosto zapomínáme. Proto si dnes představíme rotační cvik na tuto oblast.

1. Kočička do rotace

Naším oblíbeným cvikem je tzv. kočička do rotace. Výchozí postavení na čtyřech s rovnými zády. Následuje nadzvednutí jedné horní končetiny od podložky – pokrčení v lokti (90°) – sevřít ruku v pěst, avšak palec není sevřen ostatními prsty, ale směřuje vzhůru ke stropu (jako když ukazujeme, že jsme jedničky) – oči se celou dobu dívají na zdvižený palec. Když jsme se dostali do této polohy, provedeme maximální možnou rotaci trupu s nádechem (palec je stále vztyčen ke stropu a oči se na něj neustále dívají). S výdechem se pak vracíme zpět a to samé provedení uděláme na druhou stranu.

Obr. č. 1: Kočička do rotace – výchozí pozice
Rotační cvik hrudní páteř - kočika , výchozí pozice
Zdroj: FyzioDomu
Obr. č. 2: Kočička do rotace – střední pozice
Rotační cvik hrudní páteř - kočika, střední pozice
Zdroj: FyzioDomu
Obr. č. 3: Kočička do rotace – konečná pozice
Rotační cvik hrudní páteř - kočika, konečná pozice
Zdroj: FyzioDomu

Dejte si však pozor, že rotace opravdu probíhá v páteři a že pouze nedochází k vychýlení pánve do strany. Pánev by měla být celou dobu ve stejné pozici.

Doporučujeme Vám tento cvik zopakovat 5 – 10x na každou stranu. Jak často? Pokud máte bolesti v oblasti hrudní páteře, tak ideálně každý den. Zabere Vám to max. 5 minut, které si jistě každý z nás během dne pro sebe najde.

2. Kočička do rotace – na předloktích

Jedná se o to samé provedení cviku (viz. 1. Kočička do rotace). Hlavní a jediný rozdíl je ve výchozí pozici. Tentokrát jsme ve vzporu klečmo na předloktích (tzn. na čtyřech, avšak horní končetiny jsou opřeny o celá předloktí, a ne jenom o dlaně). Poté se s nádechem rotujeme a s výdechem se vracíme zpět.

Obr. č. 4: Kočička do rotace na předloktích – výchozí pozice
Rotační cvik hrudní páteř - kočika na předloktích, výchozí pozice
Zdroj: FyzioDomu
Obr. č. 5: Kočička do rotace na předloktích – střední pozice
Rotační cvik hrudní páteř - kočika, konečná pozice
Zdroj: FyzioDomu
Obr. č. 6: Kočička do rotace na předloktích – konečná pozice
Rotační cvik hrudní páteř - kočika, konečná pozice
Zdroj: FyzioDomu

A jaký cvik pomáhá právě Vám proti bolestem v oblasti hrudní páteře? Budeme rádi, když se o to s námi podělíte na FyzioDomu@gmail.com.

Zdroj:
1. Klinické zkušenosti z praxe v oboru fyzioterapie (FyzioDomu)
2. http://slideplayer.cz/slide/2348483/