Abychom pronikli do tajů bolesti v oblasti hrudní páteře, je třeba si nejprve obecně definovat její anatomickou stavbu.

Hrudní páteř představuje nejdelší a zároveň nejméně pohyblivý úsek páteře. Skládá se z 12 hrudních obratlů, které jsou navzájem spojeny pomocí meziobratlových plotének. Hrudní obratle jsou následně kloubně spojeny s 12 páry žeber.

Obr. č. 1: Hrudní páteř
Hrudní páteř
Zdroj: Život na dvě doby (9)

Prvních 7 párů jsou žebra pravá, což znamená, že jsou přímo vpředu spojena s hrudní kostí, 8. – 10. pár jsou žebra nepravá kvůli tomu, že jsou skloubená s chrupavkami předchozích žeber a 11. a 12. pár jsou žebra volná, která končí volně ve svalovině břišní stěny.

Hrudní páteř a hrudník vytvářejí společně celek (hrudní dutinu), který plní dvě základní funkce. Zaprvé je prostornou, pevnou a zároveň elastickou schránkou, jež je pak ochranou strukturou pro orgány (srdce, plíce, velké cévy, jícen a další). Druhou hlavní funkcí je to, že je rigidní oporou pro svaly provádějící dýchací pohyby a zároveň pohyby hrudní páteře.

Obr. č. 1: Hrudní páteř
Hrudní páteř
Zdroj: Fyzioterapeut – Praha (10)

Příčiny bolesti v oblasti hrudní páteře

Jak už bylo podrobněji zmíněno u problematiky v oblasti krční páteře a šíje, příčiny vzniku bolesti dělíme na funkční a strukturální. Do funkčních příčin patří: svalové dysbalance, akutní blokáda, reflexní změny související s vnitřními orgány. K strukturálním příčinám, které lze prokázat na zobrazovacích metodách, se řadí např. změny v oblasti meziobratlových kloubů a destiček, výhřez meziobratlové ploténky, útlak nervu v meziobratlových otvorech, poranění svalově-vazového aparátu, systémová onemocnění (nádorová, autoimunitní). Více o obecných příčinách bolestí páteře se dozvíte ve článku Bolest krční páteře a šíje.

Viscerální vztahy

Právě do oblasti hrudní páteře se velmi často promítají onemocnění vnitřních orgánů.  Existence úzkých vztahů mezi funkcí páteře a funkcí vnitřních orgánů je již po dlouhou dobu známa. Porucha funkce vnitřního orgánu může vyvolat změny v hybné soustavě, a to nejen v příslušném inervačním segmentu, ale prakticky v celém hybném systému. Do oblasti hrudní páteře se nám nejvíce promítají onemocnění těchto orgánů: plíce, srdce, žaludek a dvanáctník, játra a žlučník, ledviny, slinivka břišní, slezina….

V dnešním článku se zaměříme více na reflexní změny související s vnitřními orgány nebo-li viscerální vztahy.

Obr. č. 1: Nervové zásobení vnitřních orgánů
Nervové zásobení vnitřních orgánů
Zdroj: Život na dvě doby (9)

Srdce – kloubní blokády v oblasti přechodu krční a hrudní páteře, 2. – 5. Žebra (zejména vlevo); spoušťové body v prsních svalech, m. subscapularis (podlopatkového svalu), mm. scaleni (svaly na přední straně krku), vzpřimovačích trupu (svaly podél střední hrudní páteře); dýchání bývá povrchní – ochranného typu; někdy je porušené a bolestivé upažení v ramenním kloubu

Plíce – bolesti lokalizované v oblasti celého hrudníku; bolesti se šíří ze zad na přední stěnu hrudníku; časté bývají i blokády přechodu krční a hrudní páteře, 1. žebra a funkční blokády v celé hrudní páteři; může být oslaben m. serratus anterior (přední pilovitý sval na stranách horní části trupu)

Slinivka břišní – bolesti v levém nadbřišku s propagací pod levou lopatku; omezení hybnosti ve střední a dolní hrudní páteři; blokády 7. – 9. žebra; současně bývá zvýšené svalové napětí v m. iliopsoas (bedrokyčelní sval) oboustranně, ale častěji vlevo, v kombinaci s paravertebrálními spasmy (podél páteře)

Ledviny – bolesti jsou převážně lokalizovány v kříži, bocích a případně v průběhu močovodů; kloubní blokády se nacházejí nejčastěji v přechodu hrudní a bederní páteře; dále dochází reflexně k spasmům (zvýšenému svalovému napětí) vzpřimovačů trupu (svaly podél páteře), adduktorů stehen (svalů na vnitřní straně stehen), m. piriformis (sval v oblasti hýždí) a m. quadratus lumborum (mohutný sval, který začíná na kosti kyčelní a bederních obratlech a upíná se na poslední 12. žebro)

Játra a žlučník – nejčastěji nacházíme blokády ve střední hrudní páteři, přičemž se bolest nalézá pod pravou lopatkou a v pravém rameni, nadbřišku a okolí pupku; objevuje se také bolestivost pravého ramene

Žaludek a dvanáctník – blokády v horní a střední hrudní páteři; blokády žeber a to zejména 5-7 žebra; křížo-kyčelní posun; dále spasmus (zvýšené svalové napětí) vzpřimovačů trupu (svaly podél páteře) zvlášť v oblasti střední hrudní páteře¸ zvýšené svalové napětí přímých břišních svalů; bolestivost processus  xiphoideus (konec hrudní kosti) a volných žeber. Příznaky jsou více vyjádřeny vlevo.

Slezina – reflexní změny na levém ramenním kloubu; bolesti vyzařující do levého žeberního oblouku; přenesené bolesti ve svalech a oblastech typických pro poruchy žaludku, jater a žlučníku

Chcete se dozvědět více o hrudní páteři? Prosím, klikněte zde.

Zdroj:
1. Klinické zkušenosti z praxe v oboru fyzioterapie (FyzioDomu)
2. Barral  JP, Mercier P, Visceral manipulation, Eastland Press, Seattle1993
3. Kunert  W,  Wirbelsaule und Innere Medizin, Enke Verlag, Stuttgart 1975
4. Lewit K, Manipulative Therapy, Butterworth Heinemann, London 1999
5. Rychlíková E, Manuální medicina, Avicenum Praha 1987
6. Steen, Lv, Le réflexe vertébral, Maloine Paris, 1979
7. OGULOV, A. 2000. Manuální terapie vnitřních orgánů: Diagnostika a léčba. Bratislava: Eko-konzult, 2000. ISBN 80-88809-81-9.
8. KOLÁŘ, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2012. ISBN: 978-80-7262-657-1., Praktické zkušenosti v diagnostice a terapii s využítím fokusováné rázové vlny (ESWT).
9. https://www.zivotnadvedoby.cz/informace/medicinske-okenko/
10. http://fyzioterapeut-praha.eu/blok-zeber