První pomoc při akutních bolestech zad: : +420605075599

Mgr. Kristýna Vilimovská (Jarešová)

Kristýna Jarešová Vilimovská

Je registrovanou fyzioterapeutkou (024-0167-2966) a vedoucí fyzioterapeutkou FyzioDomu. Vystudovala bakalářský i navazující magisterský obor Fyzioterapie na Univerzitě Karlově v Praze. Zaměřuje se na rehabilitaci dospělých a dětí od 3 let. Klade důraz na komplexní individuální přístup ke svým klientům. V terapiích využívá poznatků z odborných fyzioterapeutických kurzů, které stále s velkým zájmem absolvuje. Specializuje se zejména na fyzioterapii: v oblasti krční a bederní páteře; blokády žeber a ženskou funkční sterilitu. Nejraději pracuje s metodikami: Dynamická neuromuskulární facilitace, Akrální koaktivační terapie, Terapie dle Ludmily Mojžíšové, Viscerální manipulace.

Bc. Eliška Ebelová

Eliška Ebelová

Zabývá se fyzioterapií zaměřené na děti i dospělé a to prevencí a ošetřením pohybových potíží vzniklých nevhodným zatěžováním těla při práci či při sportu, kdy se snaží najít vhodné kompenzační mechanismy a klade důraz, aby cvičení bylo aplikovatelné do celodenního programu každého klienta. Také se věnuje stavu při akutních příhodách a pomáhá klientům vrátit se zpět do kondice po operacích a úrazech. V rehabilitaci využívá mimo jiné dovednosti získané z kurzu kineziotapingu.

Ing. Simona Vontorová

Simona Vontorová

Vystudovala fyzioterapii na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Pracuje s dětmi školního věku, dospělými i sportovci. Věnuje se široké škále zejména funkčních, ale i strukturálních poruch pohybového aparátu. Všechny terapie stanovuje dle individuálních potřeb a vede je vždy komplexně. Působí také jako osobní trenérka ve fitness centru. Sama se aktivně věnuje sportu, karate a tenisu. Propojuje se v ní tedy ojedinělá kombinace fyzioterapeutické, trenérské a sportovní zkušenosti.

Bc. Karolina Bryanová

Karolina Bryanová

Je absolventkou bakalářského studia oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Hned po ukončení studia začala svou praxi ve FyzioDomu, kde svým klientům nejčastěji pomáhá od bolesti zad a ztuhlé šíje, což jsou problémové partie s jejichž bolestmi se setká každý z nás, ať už při výkonu svého povolání či jiných činnostech. Dále řeší poruchy pohybového aparátu po úrazech. Pomocí cvičení usiluje o zlepšení fyzického stavu klienta a obnovení dřívější kvality života. Při poruchách pohybového aparátu také využívá kineziotapingu, který dlouhodobě působí i po ukončení společné terapie.

Bc. Jan Kosina

Jan Kosina

Je absolventem oboru fyzioterapie na Karlově Univerzitě a v současné době dokončuje magisterské studium. Jako fyzioterapeut působí 4 rokem. Mnoho zkušeností načerpal a stále čerpá v soukromé rehabilitační klinice v Berouně, kde prošel jak ambulancí, lůžkovým oddělením, internou, tak i artroskopickým centrem. Setkal se s velmi širokou škálou různých diagnóz, při kterých měl možnost naučenou teorii převést do praxe a zjistit, které metody skutečně fungují. Zúčastnil se například těchto kurzů: DNS, Spiraldynamik, SM – systém, Viscerální terapie, Fyzioterapie funkce, etc. a setkal se s mnoha fyzioterapeutickými přístupy, ze kterých si vybírá to nejlepší. V praxi se věnuje obtížím pohybového aparátu ve všech jejich podobách.

Bc. Marek Zámečník

Marek Zámečník

Vystudoval bakalářský a magisterský obor na UK FTVS, kde si velmi dobře osvojil manuální techniky (péče o svaly a klouby) a cvičení v diagonálách pomocí systému PNF (Proprioceptivní Neuromuskulární Facilitace). Věnuje se komplexní péči o pohybový aparát dospělých a dorostu, řeší stavy po úrazech a operacích, svalové dysbalance, nápravu vadného držení těla (VDT), vadného stereotypu a prevenci poruch. Při terapii s klienty mj. řeší problémy spojené s dysfunkcí pánevního dna a blokádou žeber. Poradí, jak se vypořádat s problémy ergonomie v pracovním i domácím prostředí. Ve volném čase pracuje jako fyzioterapeut extraligového ragbyového týmu RC Praga Praha.