minulém článku jsme se již dozvěděli o anatomické struktuře meziobratlové ploténky a možných jejích poškozeních. Nyní se blíže podíváme, co všechno vlastně předchází samotnému výhřezu a na obecné projevy výhřezu meziobratlové destičky.

Příčiny výhřezu meziobratlové ploténky

Často za námi klienti přicházejí s tím, že udělali jeden prudký pohyb (nejčastěji pohyb z předklonu do narovnání se) a najednou jim v zádech „ruplo“ či „ostře píchlo“ a už se nemohli narovnat. Na otázku, zda předtím pociťovali nějaké bolesti v zádech, většinou odpovídají, že ne v těchto místech a že nechápou, jak se jim to mohlo stát.

Důležité je si uvědomit, že výhřez meziobratlové ploténky má původ mnohem dále než-li v jednom prudkém pohybu. Než vůbec k samotnému výhřezu dojde předchází ho dlouhodobé vadné držení těla (např. nesprávné sezení se zakulacenými zády) způsobené nedostatečným posílením svalstva tzv. hlubokého stabilizačního systému, břišního i zádového svalstva, nesprávná funkce bránice, zkrácené svaly v oblasti zad, břicha a dolních končetin, atd…. Zjednodušeně řečeno, na výhřezu meziobratlové ploténky se podílí mnoho faktorů: vadné držení těla, nedostatečná pohybová aktivita, jednostranná zátěž, nadměrné zatížení páteře….

Video č. 1: Výřez meziobratlové ploténky

Video na YouTube

Jak se projevuje výhřez meziobratlové ploténky?

Při výhřezu ploténky dochází nejčastěji k ostré bolesti v oblasti zad, která často vystřeluje do dolních či horních končetin. Tento druh bolesti může být doprovázen pocity mravenčení nebo brnění, znecitlivěním dané části těla a ve vážnějších případech i poruchou funkce končetiny.

Záleží velmi na velikosti výhřezu, anatomických proporcích jedince a na vnímání bolesti daným člověkem. Většina lidí kouká pouze na velikost výhřezu uvedenou lékařem po zobrazovacím vyšetření. Je ale také zapotřebí vzít v potaz další dvě zmiňované věci, jelikož každý jsme jiný. Pokud bychom udělali kontrolní MRI (magnetickou rezonanci) zjistili bychom výhřezy i u lidí bez jakýchkoliv bolestí a projevů. Je to z toho důvodu, že tyto lidé mají např. větší meziobratlové prostory a širší obratlové kostěné výstupky pro nervy. Tudíž jedinec s 5 mm výhřezem může mít větší obtíže než jedinec s 10 mm výhřezem. „Vyhřezlých“ plotének je třeba se bát pouze tehdy, působí-li problém.

Vyhřezlá ploténka se také projevuje silnou bolestí v bedrech při prudkém otočení, zvedání těžkých předmětů, při zakašlání či kýchnutí.

 

V příštích článcích si popíšeme jednotlivé projevy výhřezů meziobratlových destiček v různých úsecích páteře.

Zdroj:
1. Klinické zkušenosti z praxe v oboru fyzioterapie (FyzioDomu)
2. Jarešová K., Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou lumboischiadický syndrom s radikulární iritací L5, FTVS UK
3. Kasík, J. Vertebrogenní kořenové syndromy: diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 224 s. : il., tab. ; 24 cm. ISBN: 80-247-0142-1.
4. Kolář, P.. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, c2009. xxxi, 713 s.: il., tab.; 29 cm. ISBN: 978-80-7262-657-1.
5. Dylevský, I. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 180 s. : il. (převáţně barev.) ; 26 cm. ISBN: 978-80-247-1648-0.
6. www.youtube.com