Strašákem mnoha lidí s bolestí zad zejména v oblasti bederní páteře je výhřez meziobratlové ploténky. K čemu vůbec slouží meziobratlová ploténka a co to vlastně výhřez meziobratlové ploténky je? Toto a mnohem více se dozvíte v následujícím článku.

 Obr. č. 1: Výhřez meziobratlové ploténky – porovnání
Výhřez plotýnky - porovnání
Zdroj: Fyzioterapie Pro

Anatomie

Nejprve začneme s anatomickou stavbou páteře a meziobratlové ploténky. Páteř se skládá dohromady ze 33-34 obratlů (7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových, 4-5 kostrčních), které jsou vzájemně spojeny pomocí 23 meziobratlových plotének a vazů.

Až čtvrtina délky páteře je tvořena právě meziobratlovými ploténkami, jež jsou významnou strukturální i funkční součástí páteře. Hlavní funkcí plotének je zajišťění osové stability páteře. Vedle zajištění stability  a pohybu osobého systému působí ploténka jako tlumič. Síly působící na páteř způsobují deformaci ploténky, která tyto síly rovnoměrně dále přenáší. Meziobratlové destičky jsou odolné především na vertikálně působící tlak.

Meziobratlová ploténka se skládá z nucleus pulposus, což je centrálně uložené jádro, hmoty podobné gelu a z angulus fibrosus, který je okolním vazivovým prstencem. Tyto struktury plynule přechází do chrupavčitých krycích destiček.

Obr. č. 2: Výhřez meziobratlové ploténky
Výhřez plotýnky
Zdroj: Core Training

Meziobratlová ploténka ztrácí ve stáří část tekutiny a tím se snižuje. V důsledku toho se páteř zkracuje a mění tvar. Během dne je výška těla až o 2 cm vyšší než večer, protože se destičky snižují z důvodu váhy těla. Vlivem nepřiměřené námahy může nucleus pulposus ze svého místa vyhřeznout. Nejčastěji dochází k vyhřeznutí dozadu do páteřního kanálu. V tom případě vznikají vážné poruchy z tlaku na míchu nebo na nervy vystupující skrze otvory v obratlích.

Poškození meziobratlové ploténky

K poškození meziobratlové ploténky může dojít buďto degenerací či výhřezem ploténky. Nejčastější degenerací disku je jeho snížení kvůli osteofytům (=kostním výrustkům). Díky tomu dochází k přeměně architektury. Nejprve se na disku objeví počínající trhliny v centru ploténky, které se postupně zvětšují a pokračují do anulus fibrosus. Z trhlinek pak vznikne dutina uvnitř disku, čím se sníží jeho výška.

U výhřezu meziobratlové ploténky dochází k porušení fibrózního prstence (a to nejčastěji na zadní straně) a část hmot z nucleus pulposus vyhřezne do páteřního kanálu.  Rozsah poškození ploténky rozřazujeme do 4 kategorií:

  1. vyklenování ploténky (symetrické vyklenování disku zahranici těla obratle)
  2. herniace ploténky (vyklenutí ploténky přes obvod obratle)
  3. extruze ploténky (nucleus pulposus proniká do zevní vrstvy anulus fibrosus, ale nadále je v kontaktu se zbývající hmotou jádra)
  4. extruze se sekvestrací ploténky (jádro ploténky migruje v epidurálním prostoru).
 Obr. č. 3: Výhřez meziobratlové ploténky – porovnání
Výhřez plotýnky - porovnání
Zdroj: is.cuni.cz

Znalost základní anatomie a funkce jednotlivých částí těla nám pomohou pochopit, proč dochází k výřezu meziobratlové ploténky a jejich obrazy příznaků v určitých segmentech páteře. Příště se podíváme na příčiny výhřezů meziobratlové ploténky a jejich klinický obraz.

Zdroj:
1. Klinické zkušenosti z praxe v oboru fyzioterapie (FyzioDomu)
2. Jarešová K., Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou lumboischiadický syndrom s radikulární iritací L5, FTVS UK
3. Kasík, J. Vertebrogenní kořenové syndromy: diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 224 s. : il., tab. ; 24 cm. ISBN: 80-247-0142-1.
4. Kolář, P.. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, c2009. xxxi, 713 s.: il., tab.; 29 cm. ISBN: 978-80-7262-657-1.
5. Dylevský, I. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 180 s. : il. (převáţně barev.) ; 26 cm. ISBN: 978-80-247-1648-0.