V době, kdy paní Mojžíšová svoji metodu vyvinula, nebyly známé ještě veškeré informace o vztahu osového systému a vnitřních orgánů. Kvůli tomu odborná veřejnost v její metodu nevěřila.

V dnešní době již víme, že Metoda Ludmily Mojžíšové, která se využívá nejen k léčbě funkční sterility, pánevních bolestí, menstruačních bolestí, inkontinencí, retencí moče či vertebrogenních obtíží, je založena na principu existujících reflexních vztahů mezi osovým systémem a vnitřními orgány. To znamená, jestli-že dojde k dysfunkci páteře, dochází také k dysfunkci odpovídajícího vnitřního orgánu. Obráceně platí to samé tj., že z dysfunkce vnitřního orgánu může dojít k dysfunkci osového systému.

Obr. č. 1: Nervové zásobení vnitřních orgánů

Nervové zásobení vnitřních orgánů

Zdroj: Život na dvě doby (2)

Dlouhodobé a nadměrné podráždění z nervových vláken (které může být způsobeno vlivem zranění, opakovaných zánětlivých procesů v oblasti pánve nebo například dlouhodobým nesprávným zatížením osového systému)  způsobuje nadměrné zvýšení spazmu ve svalech kolem páteře a svalů pánevního dna. Předpokládá se, že nadměrné namáhání svalstva vejcovodů způsobuje jejich obstrukci, spazmus děložního čípku způsobuje bolestivou menstruaci, spazmus dělohy může způsobit dráždivé lůno (tj. stav, který může zapříčinit opakované potraty) a spazmus pochvy může mít za následek bolest při pohlavním styku.

Metoda Ludmily Mojžíšové se tedy nesoustředí pouze na oblast pánevní. V terapii je zahrnuta péče o měkké tkáně, fascie i svaly (jak přetížené, zkrácené i ochablé) a také se používají jemné a šetrné mobilizace páteře, pánevních skloubení a žeber. Důležitou součástí po předchozím ošetřením fyzioterapeutem je sestava cvičení, která se používá jako autoterapie pro klienta na doma. Kombinace všech těchto výše zmíněných postupů nám pozitivně ovlivňuje jednak celý pohybový aparát, působí kladně na psychiku jedince a díky tomu se reflexní cestou ovlivní i vnitřní orgány.

V příštím článku se zaměříme na to, jak přesně vypadá terapie podle Ludmily Mojžíšové a ukážeme Vám i jednotlivé cviky, které paní Mojžíšová doporučovala jako autoterapii.

Zdroj:
1. Klinické zkušenosti z praxe v oboru fyzioterapie (FyzioDomu)
2. http://www.zivotnadvedoby.cz/informace/medicinske-okenko/
3. Fyzioterapie Levitas