Metoda Ludmily Mojžíšové je známa zejména pro svoje využití v oblasti funkční sterility. Často ji však také využíváme k léčbě vertebrogenních bolestí (zejména v bederní oblasti), inkontinencí, retencí moče či pánevních bolestech.

Obr. č. 1: Ludmila Mojžíšová

Ludmila Mojžíšová

Ludmila Mojžíšová, vystudovaná zdravotní sestra, začala pracovat jako asistentka na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Díky tomu se dostala do blízkého kontaktu s vrcholovými sportovci, u kterých nejprve začala pozorovat a následně i terapeuticky řešit zřetězení funkčních poruch v pohybovém systému.

Z jejích zkušeností a vynikajících terapeutických výsledků postupně vyvinula vlastní metodu: Metodu Ludmily Mojžíšové, která spočívá v kombinaci uvolnění měkkých tkání, uvolnění zvýšeného napětí svalů, mobilizací žeber a osového systému a také ošetření svalů pánevního dna per rectum.

Tuto metodu nejprve aplikovala na sportovce, které doprovázela jako zdravotník na řadě vrcholových soutěží včetně olympiády. Postupem času zjistila, že odstranění funkčních poruch pohybového systému má pozitivní vliv na další subjektivní obtíže jedince jako například: bolesti hlavy, hrudníku, menstruační bolestí, nepravidelnost menstruačního cyklu… Díky tomu, že se pomocí technik, které Mojžíšová využívala, dařilo odstraňovat „ženské bolesti“, začalo se na ní obracet čím dál více žen. Následně pak vypozorovala, že když odstranila bolesti zad u žen, ženy často otěhotněly, ačkoli předtím byly dlouze a bezvýsledně léčeny pro neplodnost. Tím se otevřela nová kapitola působení Ludmily Mojžíšové.

Obr. č. 2: Svaly pánevního dna

Pánevní dno

Ludmila Mojžíšová posléze začala spolupracovat se známým gynekologem a profesorem Evženem Čechem, který ji posílal své pacientky s problémy s neplodností. Tímto způsobem empricky dokázala, že její metoda je schopna léčit některé druhy gynekologických obtíží.

 V příštím článku se dočtete další zajímavosti o této úžasné metodě.

Zdroj:
1. Klinické zkušenosti z praxe v oboru fyzioterapie (FyzioDomu)
2. Fyzioterapie Levitas (Metoda Ludmily Mojžíšové)