Pokud dojde ke kořenovému dráždění v bederní páteři segmentu L5-S1 dostavuje se:

  • bolest a sensitivní deficit na zadní ploše hýždě, stehna, bérce a také na zevním okraji nohy spolu s malíkem

výřez L5-S1

  • vázne stoj na špičkách a zanožení v kyčelním kloubu
  • reflex Achillovy šlachy je málo výbavný či vůbec
Zdroj:
1. Klinické zkušenosti z praxe v oboru fyzioterapie (FyzioDomu)