Ve vyspělých zemích zažije bolest zad alespoň jednou za život téměř 80 % populace. Tyto bolesti mohou mít řadu příčin a zároveň vyvolávat nepříjemné pocity brnění nebo naopak necitlivosti nejen v zádech ale i v končetinách.

McKenzie terapie je metoda vyvinutá v 50. letech minulého století australským fyzioterapeutem Robinem McKenzie. Všiml si, že řada pacientů pociťuje úlevu od bolestí zad při provádění aktivních pohybů namísto klidového režimu. Od té doby využíváme jeho soubor pozic a cviků díky své jednoduchosti hlavně pro terapii na doma.

Hlavním cílem terapie je nejprve centralizovat bolest – zmírnit vyzařování do končetin a následně postupně redukovat intenzitu bolesti. Druhým úkolem je prevence. V rámci terapie se snažíme zainstruovat pacienta tak, aby zvládl jakékoliv budoucí obtíže s bolestmi zad a věděl, jak se svým tělem pracovat.

McKenzie metoda je založená na aktivním zapojení pacienta do léčebného procesu. Fyzioterapeuti a lékaři ji celosvětově používají pro vyšetření (diagnostiku), léčbu a vzdělávání pacientů s problémy v oblasti krční, hrudní a bederní páteře a pacientů s poruchami periferních kloubů.

Jak postupovat při cvičení? Při akutní bolesti bederní páteře provádíme tento sled cviků:

Upozornění: Veškerá uvedená cvičení je vhodné provádět na základě prvotního vyšetření Vaším fyterapeutem. Během cvičení se mohou zpočátku Vaše bolesti zvyšovat, ale s opakováním cviku by se měla bolest snižovat a centralizovat (tj. pokud máte bolesti v dolní končetině, během cvičením by měla bolest nejprve mizet v dolní končetině a postupně se „stáhnout“ se do bederní obasti) a rozsah pohybu během cviku zvyšovat. Pokud by se tak nedělo, necvičte a kontaktujte svého fyzioterapueta.

CVIK Č. 1 Leh na břiše

Položte se na břicho, dolní končetiny natažené (špičky k sobě, paty od sebe – tím dosáhnete relaxovaných dolních končetin a hýždí), paže podél těla, hlava opřena o tvář. Pokuste se úplně uvolnit, dýchejte volně a pravidelně. Zůstaňte v této pozici 3 minuty.

akutní bolest zadCVIK Č. 2 Opření o předloktí

Položte se na břicho, dolní končetiny natažené (špičky k sobě, paty od sebe – tím dosáhnete relaxovaných dolních končetin a hýždí). Ruce opřete o předloktí, tak aby lokty byly pod rameny a prsty směřovaly dopředu (sfinga). Dívejte se před sebe, uvolněte se a volně dýchejte. V pozici setrvejte 3 minuty.

akutní bolesti bederní páteřeCVIK Č. 3 Záklon

Položte se na břicho, dolní končetiny natažené (špičky k sobě, paty od sebe – tím dosáhnete relaxovaných dolních končetin a hýždí) a pomalu se zvedejte do záklonu na natažené paže. Nohy by měly zůstat uvolněné, hlava v prodloužení páteře. Cvik provádějte  v akutní fázi 10x každou hodinu během dne do ústupu bolestí.

Bolesti bederní páteřeZdroj:
1. Klinické zkušenosti z praxe v oboru fyzioterapie (FyzioDomu)
2. Mckenzie institute (http://www.mckenzieinstitute.org/cz/)