Jelikož všude na našich stránkách prezentujeme, že naše služby vykonávají fyzioterapeuti a ne mobilní maséři, rádi bychom správně definovali tyto dva často zaměňované pojmy: fyzioterapeut a mobilní masér.

Kdo je vlastně kdo? Tak odpověď na tuto otázku a mnohem více naleznete v dnešním článku. Rádi bychom však dopředu podotkli, že tento článek není zaměřen proti mobilním masérům, ale má již konečně ujasnit rozdíly mezi těmito dvěma povoláními.

Jelikož náš tým FyzioDomu je tvořen pouze z fyzioterapeutů, začneme právě s vysvětlením pojmu fyzioterapeut.

Kdo je fyzioterapeutem?

Fyzioterapeutem je nazýván člověk, který má podle zákona č. 96/2004 Sb. vystudován bakalářský či magisterský program fyzioterapie na vysoké škole. Po vystudování tříletého bakalářského studia se absolventům nelékařského zdravotnického oboru fyzioterapie přiznává titul Bc. a po pětiletém programu titul Mgr.. Fyzioterapeuté jsou také lidé, kteří absolvovali tříleté studium v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách (pokud ovšem bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004), nebo střední zdravotnické školy v oboru fyzioterapeut či rehabilitační pracovník (pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997).

Během vysokoškolského studia musí student prokázat své odborné znalosti např. v anatomii, fyziologii, patofyziologii, kineziologii, dále také z vyšetřovacích metod, fyzikální terapie, ortopedie a traumatologie, neurologie, chirurgie, první pomoci, masáží a z mnoha dalších….

Velkou část studia tvoří také praktická část, která začíná tím, že se studenti nejprve teoreticky naučí jednotlivé fyzioterapeutické úkony, poté si je prakticky zkouší navzájem sami na sobě a později využívají tyto dovednosti na stážích v nemocnicích a fyzioterapeutických ambulancích. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že se jedná opravdu o náročné studium.

Důležité je také podotknout, že fyzioterapeuti mají povinné a zákonem stanovené celoživotní vzdělávání. To znamená, že si musejí pravidelně zvyšovat kvalifikaci v různých terapeutických metodikách.

Obr. č. 1: Masáž od fyzioterapeuta
Mobilní fyzioterapeut
Zdroj: http://www.freedigitalphotos.net

Náplň práce fyzioterapeuta?

Fyzioterapeut se zaměřuje na diagnostiku, léčbu a prevenci poruch celého pohybového systému. Pracuje nejen se svaly, ale také s měkkými tkáněmi, klouby, kostmi, vnitřními orgány a nervovým systémem.

To znamená, když přijedete k fyzioterapeutovi s bolestí např. krční páteře, tak si Vás nejprve vyšetří, aby zjistil, z jakého důvodu Vás tam bolí – zda jde o blokádu v krční páteři, zvýšené svalové napětí nebo zda je příčinou bolesti něco jiného. Následně zvolí vhodnou terapii pro Vás: speciálními hmaty uvolní zvýšené svalové napětí, odblokuje zablokovaný segment, zastabilizuje danou oblast a následně Vás zacvičí v autoterapii.

Fyzioterapeuté úzce spolupracují s dalším zdravotnickým personálem a tudíž, pokud z vyšetření zjistí, že je nutná konzultace s lékařem, tak Vás k němu doporučí.

Obr. č. 1: Vyšetření fyzioterapeutem
Fyzioterapeut protahující hýžďový sval
Zdroj: http://www.freedigitalphotos.net
Obr. č. 1: Mobilizace hrudní páteře
Fyzioterapeut mobilizující hrudní páteř
Zdroj: http://www.freedigitalphotos.net
Obr. č. 1: Nácvik autoterapie
Fyzioterapeut dohlížející na cvičení
Zdroj: http://www.freedigitalphotos.net

Kdo je masér?

Rekvalifikovaným masérem se může stát opravdu kdokoliv, kdo absolvuje základní 15 denní masérský kurz, po kterém získá možnost samostatného podnikání v této činnosti (vytvoření si živnostenského listu). Součástí kurzu jsou základy anatomie (opravdu hodně okrajové) a následně jsou účastníkům kurzu předváděny jednotlivé hmaty v průběhu masáže. Výstupem kurzu je pak test a ukázka samotné masáže.

Pokud si chce masér dále zvyšovat kvalifikaci, jsou mu k dispozici většinou víkendové kurzy různých druhů masáží (např. horkými kameny, hawaiiská či thajská…). To jestli zůstane u základního rekvalifikačního kurzu nebo se bude dál vzdělávat, však závisí pouze na něm. Maséři nejsou zahrnuti do celoživotního vzdělávání.

Náplň práce maséra?

Maséři jsou oprávněni poskytovat sportovní, rekondiční a regenerační masáže s vyloučením techniky reflexní masáže. Pracují převážně se svaly a zaměřují se zejména na odstranění zvýšeného napětí ve svalech a navození relaxace klienta.

Obr. č. 1: Mobilní masáž
Mobilní masér
Zdroj: http://www.freedigitalphotos.net

Fyzioterapeut versus mobilní masér – shrnutí

Ptáte se, proč teda fyzioterapeuté z FyzioDomu dělají masáže, když nejsou maséři? Naše vidina je, poskytnou našim klientům profesionální masáž v kombinaci s individuální terapií. Samotná masáž většinou vyřeší problém ve svalech, ale pokud se neodstraní opravdová příčina, pocit ztuhlosti se bude stále vracet. Chceme zvýšit úroveň wellness služeb tím, že je budou vykonávat lidé s odbornými znalostmi o lidském těle a službách, které poskytují.

Pořád váháte, kdo je lepší a ke komu se máte objednat? Kdo je lepší, to se opravdu nedá říci. Dá se předpokládat, že právě fyzioterapeuté mají více znalostí o lidském těle a umí více technik, ale vždy záleží na člověku, zda ho to baví a dělá to s radostí. S jistotou můžeme říci, že to je právě náš případ z FyzioDomu. Existuje i spousta šikovných masérů, kteří jsou jedničky ve svém oboru, pravidelně se vzdělávají a zajímají se, jak mohou klientovi pomoci i jinak než masáží (např. autoterapií).

Na závěr bychom chtěli jenom dodat, dejte zejména na to, co cítíte. Pokud se kdykoli během masáže či jakékoliv terapie necítíte dobře a je Vám to nepříjemné, ihned to danému člověku řekněte (ať už mobilnímu masérovi či fyzioterapeutovi). Pokud změní to, co Vám vadí, je to člověk na správném místě. Pokud však bude pokračovat a ani se nepokusí Vám zabezpečit komfort, raději ho poproste, ať masáž ukončí. I masáží se dá ublížit. Zdraví a pohodlí klienta by mělo být vždy na prvním místě.

Zdroj:
1. Klinické zkušenosti z praxe v oboru fyzioterapie (FyzioDomu)
2. UNIFY ČR: http://www.unify-cr.cz/