Co je to plochonoží ?

Plochonožím (či plochou nohou) rozumíme propad nožní klenby. Rozeznáváme hlavní tři nožní klenby – dvě podélné, jednu příčnou (Obr.1). V některých literaturách se můžete setkat i s rozdělením nožních kleneb na 5 (tj. každý prstec má svou klenbu).

Obr. č. 1: Podélná  (A-C, B-C) a příčná (A-B) klenba

příčná a podélná nožní klenba Nožní klenba

 

 

 

 

 

Zdroj: www.ortopedica.cz

Příčina vzniku ploché nohy 

Klenba se tvoří v průběhu života.  U novorozence se zdá noha úplně plochá a to kvůli tukovému polštáři, který vyplňuje dětskou nožku. Nožní klenba se začíná projevovat ve 2 – 3 letech a kolem sedmi letech by měla být klenba „dokončena“.

Pro to, aby se klenba mohla vytvořit musí být vhodné podmínky. Jako zcela zásadní se ukazuje dostatek vnějších podnětů k objevování, zkoumání a “uchopování” pro nohu dítěte. Pokud bude od narození dětská noha uzavřena do ponožky a do boty, vnější podněty ji budou chybět a zakrní její schopnost nás informovat o vnějším světě. Navíc bota je určena k tomu, aby klenbu pasivně držela. Noha se tedy nemusí snažit ji držet aktivně, svaly ochabují, klenba se propadá.

V dospělém věku je významným faktorem ovlivňujícím klenbu nevhodná obuv (např. vysoké podpatky, balerínky, žabky etc). Mezi další příčiny ploché nohy patří například skupiny dědičných onemocnění (např. pes planovalgus congenitus), nedostatek pohybu a v neposlední řadě obezita.

Proč je klenba důležitá?

Klenby jsou tvořeny aktivitou svalů, stavbou kostí a vazivovým aparátem. Slouží k tlumení nárazů při chůzi a její výška určuje rozložení naší hmotnosti na plosku nohy (Obr.2). Zárověn tvar klenby ovlivňuje anatomické postavení velkých kloubů dolní končetiny (Obr. 3).

Obr. č. 2: Rozložení tlaků při stoji (při aktivní noze a plochonoží)
Rozložení tlaků nohy při plochonožíZdroj: www.zouksidedown.com
Obr. č. 3: osové nastavení dolní končetiny při  A – optimální klenbě, B – propadlé klenbě
Terapie plochonožíZdroj: www.orthobullets.com
Obr. č. 4: Vliv osového nastavení dolní končetiny na zbytek těla
Plochá nohaZdroj: www.orthobullets.com

Kdy je třeba plochonoží řešit?

Samotné snížení klenby nemusí nutně znamenat nic zásadního. Do ploché nohy bez bolestí, nestability stoje, obtíží kloubů dolní končetiny a zád není třeba až zas tak vstupovat. Svaly nohy jsou dostatečně aktivní, vazy kvalitní a substituují snížení klenby. Tuto plochou nohu nazýváme funkční.

Naopak, pokud je klenba výrazně snížená, noha bolí, stoj je nestabilní, objevují se bolesti velkých kloubů dolní končitny a obtíže se zády je nutné plochonoží řešit. Jedná se o nefunkční plochonoží.

Pro rozeznání funkčního a nefunkčního plochonoží máme speciální testy, při kterých testujeme aktivitu celé nohy a pohybového aparátu. S tím Vám pomůže náš fyzioterapeut.

Plochonoží nebo valgozita hlezenního kloubu ?

S plochou nohou často souvisí valgózní postavení hlezenního kloubu. Přesto, že jsou si tyto diagnózy na první pohled velmi podobné a do jisté míry se prolínají, existuje mezi nimi důležitý rozdíl. U valgózního postavení hlezenního kloubu je primární příčinou změněné postavení kotníku a následně je snížená klenba. U plochonoží je primárně propadlá klenba a následkem toho se mění postavení hlezenního kloubu. Pro adekvátní léčbu obtíží je nutné od sebe tyto dvě diagnózy odlišit.

Obr. č. 5: Postavení patních kostí (A – správné držení, B – varózní postavení, C – valgózní postavení)
Valgozita kotníkůZdroj: www.prozdravenohy.cz
Obr. č. 6: Valgozita patních kostíTerapie valgozity Zdroj: www.neurocentrumclinic.org

Pokud si nevíte rady se svýma nohama – máte je bolestivé, neaktivní či se Vám bolest řetězí již na nosné klouby, neváhejte se na nás obrátit. Provedeme kompletní diagnostiku celého pohybového aparátu a zjistíme příčinu, proč Vás nohy bolí.

Příště se můžete těšit na ukázku cviků ať už pro přetížený svalově-vazivový aparát nohy, neaktivní nohu či plochonoží.

Zdroj:
1. Klinické zkušenosti z praxe v oboru fyzioterapie (FyzioDomu)
2. www.orthobullets.com/recon/5014/tka-axial-alignment
3. www.ireceptar.cz/zdravi/proc-maji-deti-ploche-nohy-cviky-pro-spravny-tvar-klenby/
4. www.zouksidedown.wordpress.com/2014/08/05/the-way-you-walk/
5. www.ortopedica.cz